User Tools

Site Tools


start

Pektiong ê Tâi-gí Kì-sū

Tsheh 冊 Book

Tsiànn-siá-huat 正寫法 Orthography

Kàu-io̍k-pōo 教育部

Youtube

2021

  • 吳蓓雅《成功的人》
  • 裝咖人《夜官巡場》
  • 百合花《不是路》
  • 淺堤《婚禮之途》
  • 美秀集團《多色寶山大王》
  • Crescent Lament 恆月三途

Blog

start.txt · Last modified: 2022/05/01 15:36 by pektiong